پنجشنبه ششم مرداد 1390 ساعت 11:36
قابل توجه دانشجويان پودمان 4 حسابداري مالي و حسابرسي

ثبت نام ترم تابستاني براي همه دانشجويان اين پودمان اجباري مي باشد و دانشجويان حداكثر تا

روز شنبه مورخ 8/5/90 فرصت ثبت نام دارند.

نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: كلاسها 
داغ کن - کلوب دات کام
پنجشنبه ششم مرداد 1390 ساعت 10:15

دانشجويان گرامي :

تاريخ تحويل پروژه استاد مطالبي مورخ13/5/90روز پنج شنبه از ساعت 8الي 13 مي باشد.
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: كلاسها 
داغ کن - کلوب دات کام
پنجشنبه ششم مرداد 1390 ساعت 8:10
جهت مشاهده نمرات دروس حسابداري شركتهاي غير سهامي و دولتي2 استاد عمران زاده

به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
پنجشنبه ششم مرداد 1390 ساعت 8:5
جهت مشاهده نمرات دروس آشنايي با مباني امنيت شبكه و طراحي الگوريتم استاد عظيمي

به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
پنجشنبه ششم مرداد 1390 ساعت 8:1
جهت مشاهده نمرات درس مباني جامعه شناسي استاد عبدي به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
پنجشنبه ششم مرداد 1390 ساعت 7:58

جهت مشاهده نمرات دروس انديشه اسلامي و اخلاق استاد عبادي به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
چهارشنبه پنجم مرداد 1390 ساعت 14:29
جهت مشاهده نمرات درس اصول و تكنيكهاي روابط عمومي و رسانه شناسي استاد طلوع اصل به ادامه مطلب

مراجعه نماييد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
چهارشنبه پنجم مرداد 1390 ساعت 14:20
جهت مشاهده نمرات درس زبان تخصصي و زبان خارجي استاد روشني راد به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
چهارشنبه پنجم مرداد 1390 ساعت 14:17
جهت مشاهده نمرات درس نحوه انجام امور دفتر استاد رضايي به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
چهارشنبه پنجم مرداد 1390 ساعت 14:16
جهت مشاهده نمرات درس مباني سازمان و مديريت استاد تقوي به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
چهارشنبه پنجم مرداد 1390 ساعت 14:13
جهت مشاهده نمرات درس حقوق اساسي استاد بيدار بخت به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
چهارشنبه پنجم مرداد 1390 ساعت 13:55
قابل توجه دانشجويان محترم

آخرين مهلت ثبت نام قطعي ترم تابستان روز سه شنبه مورخ 4/5/90 مي باشد و دانشجوياني كه تا اين روز ثبت نام قطعي ننمايند از ليست ثبت نام حذف مي شوند.

نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: كلاسها 
داغ کن - کلوب دات کام
چهارشنبه پنجم مرداد 1390 ساعت 13:52
جهت مشاهده نمرات درس مباني سازمان و مديريت استاد خانم بيات به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
چهارشنبه پنجم مرداد 1390 ساعت 13:50
جهت مشاهده نمرات درس رياضي مقدماتي استاد اميني به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
چهارشنبه پنجم مرداد 1390 ساعت 13:48
جهت مشاهده نمرات درس حسابداري شركتهاي سهامي استاد سروش به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
چهارشنبه پنجم مرداد 1390 ساعت 13:46
جهت مشاهده نمرات ردس رسيدگي به مسائل مدني استاد اصفهاني به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
چهارشنبه پنجم مرداد 1390 ساعت 13:44
جهت مشاهده نمرات درس رياضي علم 2 خانم اسفندياري به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
چهارشنبه پنجم مرداد 1390 ساعت 13:42
جهت مشاهده ننمرات درس مديريت مالي استاد خانم احمدي ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
دوشنبه سوم مرداد 1390 ساعت 18:4
جهت مشاهده نمرات زبان خارجي و دستور زبان2 استاد هدايتي به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
دوشنبه سوم مرداد 1390 ساعت 18:1
جهت مشاهده نمرات درس فارسي استاد نيكخواه به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
دوشنبه سوم مرداد 1390 ساعت 17:58
جهت مشاهده نمرات دروس خواندن و درك مفاهيم و دستور زبان استاد مهدوي به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
دوشنبه سوم مرداد 1390 ساعت 17:55
جهت مشاهده نمرات دروس ساختمان داده و سيستم عامل و آزمايشگاه سيستم عامل استاد ملوندي به

ادامه مطلب مراجعه فرماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
دوشنبه سوم مرداد 1390 ساعت 17:47
جهت مشاهده نمرات دروس اديان شناسي و ميراث فرهنگي ايران استاد محمدي به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
دوشنبه سوم مرداد 1390 ساعت 17:40
جهت مشاهده نمرات درس آمار و احتمالات مهندسي استاد متولي زاده به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
دوشنبه سوم مرداد 1390 ساعت 17:25
جهت مشاهده نمرات درس مباني نظري اسلام (انديشه اسلامي) استاد فلاح به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
دوشنبه سوم مرداد 1390 ساعت 17:23
جهت مشاهده نمرات درس تاريخ اجتماعي ايران استاد عزيزي به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
دوشنبه سوم مرداد 1390 ساعت 17:19
جهت مشاهده نمرات درس آشنايي با هنرهاي معاصر استاد عرب به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
دوشنبه سوم مرداد 1390 ساعت 17:16
جهت مشاهده نمرات درس روانشناسي عمومي استاد شيخي به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
دوشنبه سوم مرداد 1390 ساعت 17:14
جهت مشاهده نمرات درس حسابداري دولتي خانم شهردمي به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام
دوشنبه سوم مرداد 1390 ساعت 17:12
جهت مشاهده نمرات درس كار آفريني استاد شابوداغيان به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تهران3 | لینک ثابت | موضوع: امتحانات 
داغ کن - کلوب دات کام